«Βία και εξουσία: ίχνη στο σώμα της λογοτεχνίας» – Εκδήλωση του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ