«Οι θησαυροί του μπαούλου» στο “Άσυλο του Παιδιού” και εορτασμός Αγίου Στυλιανού