Το Διεθνές Συνέδριο «ENTREPED2023» για δεύτερη χρονιά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας