Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ