Εργαστήρι Χρυσοχοΐας από το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης