11ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης με θέμα: «Νέοι Ορίζοντες στην Τεχνητή Νοημοσύνη»