“Μονοπάτια και Στόχοι”: Μια φωτογραφία… χίλιες λέξεις …