Μουσικό Ταξίδι σε Ήπειρο Μακεδονία Θράκη στη Θεσσαλονίκη, στο WE