Παρουσίαση του βιβλίου “Μέσα από τα μάτια της Ζωής!” της Βούλας Παπατσιφλικιώτη