Συνεχίζει και τον Δεκέμβριο στο Θέατρο Άρατος η κωμωδία Cecè