“Ένα μουσείο, μια αγκαλιά”: Νέα δράση του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης