Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ (1983-2023): 40 χρόνια κλινικής και επιστημονικής προσφοράς