Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο: Ζυράννα Ζατέλη