Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων για τη συγχώνευση σχολείων στη Θεσσαλονίκη