Εορταστικό ωράριο καταστημάτων από 15 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη