“Μια αγχόνη και μια κρέπα παρακαλώ” στο Κέντρο Πολιτισμού “Χρήστος Τσακίρης”