50 Εικαστικοί στο Κέντρο Τέχνης “ΗΛΙΟΣ ART” στη Νεάπολη