Εκδήλωση προβληματισμού για την Θεσσαλονίκη, από τις “Ανιχνεύσεις”