Παρουσιάστηκε η οριστική μελέτη του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος