Νέα δημιουργία του Same84 στο “Ιπποκράτειο” Γενικό Νοσοκομείο