Τελλόγλειο: Εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης για παιδιά 8-12 ετών