“Όταν παύουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο” στο Space Lab