“Χαίρε Μικρασία”: Ένα μουσικό έργο του Πασχάλη Τόνιου