Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε δύο εμβληματικά κτίρια του ΑΠΘ και «5ο Flea Market ΑΠΘ – Christmas Edition»