Παρουσίαση ετήσιας πολιτιστικής έκδοσης “Επίλογος” και απονομές τιμών