Σεμινάριο – παρουσίαση του βιβλίου “Ήθος-Πάθος-Λόγος, το αρχαίο μυστικό της επιτυχίας”