Αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης προς την Πολιτεία για κάλυψη μέρους των νέων βαρών που προκύπτουν από αποφάσεις της