Δήμος Θεσσαλονίκης: Επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας