Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συναυλία εντός του Ι.Ν. της Αγίας Αναστασίας, στην Κηφισιά