“Όταν Παύουμε Να Καταλαβαίνουμε Τον Κόσμο” στο Space Lab