Παράταση για την παράσταση “Όταν Παύουμε Να Καταλαβαίνουμε Τον Κόσμο”