Επίσκεψη του Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ στην Δομή στα Λαγκαδίκια