Γ.Σ. Ηρακλής: Με επιτυχία η εκδήλωση “Μαγειρεύοντας για την Ελπίδα”