Εγκαινιάστηκε το αναστηλωμένο ανάκτορο του Φιλίππου Β’ στις Αιγές