Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής