Έναρξη συμμετοχών στο 3ο Balkan Classic Contemporary Festival