Εγκρίθηκε η αύξηση 35% στα ανταποδοτικά τέλη στον δήμο Θεσσαλονίκης