2ος «Κύκλος διαλέξεων για Ψυχολογική Ενδυνάμωση» με τη Νέλη Βυζαντιάδου