Ξεναγήσεις στην έκθεση «Η ελληνική γραμματεία στην πρώιμη τυπογραφία»