Το Νεανικό Τμήμα της Χορωδίας Κυκλάδων τραγουδά “Το Μαργούδι”