ΠΕΔΚΜ: Όχι στην προμήθεια 20% που παρακρατά η ΑΑΔΕ