Αλλάζει ο χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης για την Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα