Δωρεάν έλεγχος ακουστικής ικανότητας από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θέρμης