Έγινε και φέτος ανακύκλωση των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων από το δήμο Θέρμης