Συνάντηση του Να Μου Γελλάς με τον Γιάννη Ζουγανέλη στις 28/1