Αλλαγή Φρουράς στο Γ’ Σώμα Στρατού – Νέος διοικητής ο αν/γος Αθανάσιος Γαρίνης