Η Σεβάς Χανούμ του Γιώργου Χρονά στο Θέατρο Αυλαία με την Κωνσταντίνα Μιχαήλ