“Του Μάρτη θέλω ένα φιλί”, σε μουσική Αρετής Κοκκίνου