«Κωσταλέξι» στο Θέατρο Αμαλία για ακόμη δύο παραστάσεις