Μουσικοποιητικό αφιέρωμα Χρυσοπράσινο φύλλο από τον ΣΠΕ